Udruga Innovus je neprofitna organizacija upisana u Registar Udruga pod brojem: 01003225, pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

CiljEVI udruge innovus

Ciljevi Udruge su razvitak i unapređenje inovatorskog pokreta i inovacijskog sustava, jačanje kompetitivnosti i sveukupnog razvitka gospodarstva, suradnja sa gospodarskim subjektima na području tehničke kulture. Također vrlo važan cilj je edukacija mladih i približavanje vrijednosti tehničke kulture, znanosti i obrazovanja mladima ali i ljudima starije dobi. Udruga Innovus radi i na poticanju suradnje sa poduzetnicima i poslovnim organizacijama te aktivno pomaže u realizaciji inovativnih projekata svojih članova.

članstvo u udruzi

Član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta Udruge.

zahtjev za članstvo u udruzi

Ukoliko ste pročitali i prihvatili Statut Udruge, možete ispuniti Zahtjev za članstvo.

Kontakt podaci

Udruga “Innovus”
Bregana Pisarovinska 37, 10451 Pisarovina
OIB: 42296736177
Matični broj: 04536045
E-mail: innovus@innovus.org
Predsjednik udruge: Karlo Siladi
Koordinator udruge: Ivan Golubić
Članovi Vijeća: Karlo Siladi, Ivan Golubić, Ivan Puljko, Alan Šimić
IBAN: HR5723900011100954083
SWIFT: HPBZHR2X
Poslovni žiro račun otvoren je u Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb